AQIDAH LURUS

Meyakini Allah SWT sebagai Pencipta, Pemilik, Pemelihara, dan Penguasa alam semesta, serta menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan.